Indtil videre er følgende arrangementer planlagt:

16 marts            Forårsryttermøde

1 April                Sæsonstart

17 juni                Tissøturen