Bestyrelse

Som CC Grøndals øverste myndighed har CC Grøndal’s bestyrelse til opgave at varetage cykelklubbens interesser i relation til arrangementer, mødeindkaldelser samt afgørelse af tvister i forbindelse med skiltespurter. Bestyrelsen fastlægger også retningslinjerne for CC Grøndal’s langsigtede virksomhed og udvikling.

Medlemmerne sidder for en toårig periode, fra den dato, de tiltræder. Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 6 gange årligt. Læs mere under afsnittet vedtægter.

Bestyrelsesmedlem Kaj Jensen webmaster og medlem siden 2013

Kasserer Bent Carlsson Medlem siden 2005

Bestyrelsesmedlem Claus Juel og medlem siden 2015

Suppleant 1 Ulrich Gammelgaard

Suppleant 2 Klaus Andersen