Som CC Grøndals øverste myndighed har CC Grøndal’s bestyrelse til opgave at varetage cykelklubbens interesser i relation til arrangementer, mødeindkaldelser samt afgørelse af tvister i forbindelse med skiltespurter. Bestyrelsen fastlægger også retningslinjerne for CC Grøndal’s langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af hurtige såvel som langsomme ryttere. Medlemmerne sidder for en toårig periode, fra den dato, de tiltræder. Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 6 gange årligt. Læs mere under afsnittet vedtægter.