Bestyrelse

Som CC Grøndals øverste myndighed har CC Grøndal’s bestyrelse til opgave at varetage cykelklubbens interesser i relation til arrangementer, mødeindkaldelser samt afgørelse af tvister i forbindelse med skiltespurter. Bestyrelsen fastlægger også retningslinjerne for CC Grøndal’s langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af hurtige såvel som langsomme ryttere. Medlemmerne sidder for en toårig periode, fra den dato, de tiltræder. Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 6 gange årligt. Læs mere under afsnittet vedtægter.

Formand Finn Lindegaard  Medlem siden 2006

Bestyrelsesmedlem Kaj Jensen webmaster og medlem siden 2013

Kasserer Bent Carlsson Medlem siden 2005

Bestyrelsesmedlem Claus Juel og medlem siden 2015

Suppleant 1 Ulrich Gammelgaard

Suppleant 2 Klaus Andersen