CC Grøndal Ryttermøde oktober 2015

CC Grøndal Ryttermøde
Fredag den 23. oktober 2015
efter generalforsamling og spisning.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer/referent
2. Humørpokal – gæt med
3. Vinter træning (Esrum sø rundt og de Voss ruten)
4.Sommertræning
Heino Cup
Sommercup
Kalender – se nedenstående

5. Klub tøj

6. Hjemmeside – Kaj

7. Eventuel

Ad. 1:Dirigent blev Klaus Andersen og referent blev Carl Frederik Bie
Ad. 2:Året humør pokal går til Palle Nielsen.
Ad. 3:Vintertræning. Ligesom ved sommertræningen vil man prøve at lave faste ruter. Forslag er velkomne. Finn Lindegaard anbefaler X-Trainer i Bagsværd. Vintertræning vil foregå i et roligt tempo og med en moderat distance.
Ad. 4:Sommertræning.
Formanden fortalte om Heino-cup`en, Det er 4 løb og 1-enkelt start. Dette kan varmt anbefales. Tilmeldingen er februar – marts måned. Aftalt tilmelding med formand Claus.

Sommercup´en – punktet udgår, da Michael de Voss ikke kunne deltage.
Sommertræningen vil bestå af faste ruter fastlagt en måned frem. Dette er en god løsning, hvis kaptajnen ikke kan deltage.

Kalender, se nedenstående The Big 4 Endvidere blev forskellige løb foreslået.

Ad. 5:Klubtøj. Der var forslag til at klubben øgede tilskuddet til klubtøjet. Endvidere var der forslag til at indkøbe veste med reflekser.
Ad. 6:Hjemmeside. Kaj oplyste at den fungerer fint. Der arbejdes på at klubkalenderen bliver opdateret. Alle er velkommen til at komme med indlæg,  der så vil blive lagt op.

Ad. 7: Under punktet eventuelt foreslog Mark Brammer at der laves
kategorier pga. hjulstørrelser. Formanden vil overveje det når/hvis han har købt en Crosscykel

Formanden sluttede af med at sige tak for indlæggene og tak for interessen.