CCG Ryttermøde Fredag den 28. oktober 2016

Efter generalforsamling og spisning blev der som altid afholdt ryttermøde.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer/referent
2.Humørpokal – gæt med
3. Vinter træning, landevej og cross
4. Sommertræning

Heino Cup
Sommercup

5. Klub tøj
6. Hjemmeside – Kaj
7. Eventuel
Ad. 1: Dirigent blev Per Thue Hansen og referent blev Carl Frederik Bie
Ad. 2: Året humør pokal går til Claus Juel Hansen.
Ad. 3: Vintertræning. Fra 1. november starter træningen om søndagen kl.9.30 Vi starter samlet og deles/skilles ved Hareskoven. Man skal have indlæg eller Duranoplus dæk på samt lange skærme på cyklerne. Endvidere får vi stadig rabat hos X-træner i Bagsværd.

Ad. 4: Sommertræning.
Formanden fortalte kort om Heino-cup`en der består af 5 løb. Formanden informerede om Maratona des Dolimites 2 juli 2017. Deltagergebyr er 100 Euro. Tilmelding 3.november 2016. Klubben vil give et tilskud til en kort tur til Hartzen (beløbstørrelse for turen ca. 2500-3000 kr)

Der vil også blive lavet en 1-dags tur Hallandsåsen.

Der afholdes flere informationer til forårsryttermødet fredag den 24 marts klokken 19:00 (lokalitet vil blive meddelt via Facebook).