Referat af generalforsamling CC. Grøndal den 28. oktober 2016

Referat af generalforsamling CC. Grøndal. Fredag den 28. oktober 2016

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Pkt. 2. Formandens beretning
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget
Pkt. 4. Indkomne forslag
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

• Valg af formand (Claus tager mod genvalg)
• Valg af bestyrelsesmedlem 1 (Finn tager mod genvalg)
• Valg af suppleant 1 (Mikael Siemsen tager mod genvalg)
• Valg af suppleant 2 (Michael de Voss tager ikke mod genvalg)

Pkt. 7. Valg af revisor (Carl Frederik tager mod genvalg)
Pkt. 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Per Thue Hansen blev enstemmigt valgt som dirigent, mens Carl Frederik Bie blev valgt som referent. Der var i alt 15 medlemmer fremmødt til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning.

Formanden aflagde sin beretning om klubbens udvikling og aktiviteter det seneste år.

Der har i denne sæson været 46 betalende medlemmer. Der bliver kørt stærkt i klubben på trods klubbens størrelse. Michael de Voss har stået for nogle fine træninger.
En der har været en enkelt udflugt til Hallandsåsen. Vi har fået en del medie opmærksom, da Klaus Andersen var. Klubmesterskabet blev vundet af Steffen Martin Olsen

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget.

Klubbens regnskab blev fremlagt af Mikael Siemsen. Regnskab for perioden 1. oktober 2015 til 30.september 2016 blev fremlagt og gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for regnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30.september 2017 blev
fremlagt.

Budgettet blev ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog kontingent uændret til 450 kr. for det kommende år. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

Formand Claus Weidinger var på valg, og han tog imod genvalg. Ligeledes var Finn Lindegaard på valg og han tog også imod genvalg som bestyrelses-medlem 1. Mikael Siemsen var på valg som suppleant1 og tog imod genvalg.

Michael de Voss ønskede ikke at fortsætte som suppleant 2. Steffen Martin Olsen blev foreslået og valgt ind. Der var ingen modkandidater.

Suppleanter deltager normalt i bestyrelsesmøder.

7. Valg af revisor.

Carl Frederik Bie blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt.

Formanden og dirigenten takkede her efter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet. Forsamlingen gik derefter over til maden og efterfølgende ryttermøde.

Referat af generalforsamling CC. Grøndal den 28. oktober 20162017-07-24T15:01:16+00:00

CCG Ryttermøde Fredag den 28. oktober 2016

Efter generalforsamling og spisning blev der som altid afholdt ryttermøde.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer/referent
2.Humørpokal – gæt med
3. Vinter træning, landevej og cross
4. Sommertræning

Heino Cup
Sommercup

5. Klub tøj
6. Hjemmeside – Kaj
7. Eventuel
Ad. 1: Dirigent blev Per Thue Hansen og referent blev Carl Frederik Bie
Ad. 2: Året humør pokal går til Claus Juel Hansen.
Ad. 3: Vintertræning. Fra 1. november starter træningen om søndagen kl.9.30 Vi starter samlet og deles/skilles ved Hareskoven. Man skal have indlæg eller Duranoplus dæk på samt lange skærme på cyklerne. Endvidere får vi stadig rabat hos X-træner i Bagsværd.

Ad. 4: Sommertræning.
Formanden fortalte kort om Heino-cup`en der består af 5 løb. Formanden informerede om Maratona des Dolimites 2 juli 2017. Deltagergebyr er 100 Euro. Tilmelding 3.november 2016. Klubben vil give et tilskud til en kort tur til Hartzen (beløbstørrelse for turen ca. 2500-3000 kr)

Der vil også blive lavet en 1-dags tur Hallandsåsen.

Der afholdes flere informationer til forårsryttermødet fredag den 24 marts klokken 19:00 (lokalitet vil blive meddelt via Facebook).

CCG Ryttermøde Fredag den 28. oktober 20162017-02-27T20:52:16+00:00