Referat fra Generalforsamling 29 oktober 2021

Referat fra CCG generalforsamling 2021

Generalforsamlingen blev afholdt 29. oktober 2021 kl.- 18.00 i Utterslevgaard 1, 2400 København NV. Der var inden generalforsamlingen udsendt dagsorden.

Punkt1: Valg af dirigent og referent

Klaus A. blev valgt til dirigent.
Ulrich blev valgt til referent.

Punkt 2: Formandens beretning

Michael afgav beretning. Michael konkluderede at det havde været en god sæson. Der har generelt set været et godt fremmøde og mange gode ture er blevet gennemført.
Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab og forslag til budget

Bent fremlagde regnskab samt forslag til budget for 2022. Generalforsamlingen godkendte regnskabet og det fremlagte budget.

Punkt 4: Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent:

Det blev besluttet at fortsætte i 2022 med et uændret kontingent på 500,- DKK/årligt.

Punkt 6: Valg til bestyrelsen

Følgende blev valgt: Finn (Formand), Bent (Kasserer), Claus Juel (Bestyrelsesmedlem 2), Ulrich (Suppleant), Klaus A. (Suppleant).

Punkt 7: Valg af revisor:

Carl-Frederik blev genvalgt.

Punkt 8: Eventuelt:

Der var ingen punkter under Eventuelt.

Efter generalforsamlingen blev der serveret ost og pølsebord samt øl og sodavand. Derefter gik forsamlingen over til at afholde det traditionelle ryttermøde. Der blev ikke taget referat af ryttermødet, men diverse input er noteret og disse vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde som vil fremlægge forslag til aktiviteter for 2022.
Alt i alt en hyggelig aften i god ro og orden.